Hãy hành động!

Chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để thúc đẩy sức khỏe tâm thần, chấm dứt phân biệt đối xử và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với chăm sóc sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích. Chúng ta sẽ thành công chứ? Tùy bạn.

Sức mạnh của chúng tôi phụ thuộc vào bạn.