HÀNG ĐẦU 2022

KHI

Thứ sáu, tháng hai 18, 2022
12:00 chiều - 1:00 chiều giờ MT

Ở ĐÂU

ảo
Liên kết thu phóng sẽ được gửi đến người đăng ký.

EMCEE

Jordan Chavez
9 Tin tức Anchor & Reporter

SPEAKERS

Tự hào trình bày diễn giả nổi bật

Morgan Medlock, MD, MDiv, MPH
Ủy viên
Cơ quan quản lý sức khỏe hành vi

Hội viên

Cristen Bates, MPH
Cục trưởng Cục Y tế Dân số
Văn phòng Chương trình Y tế, Bộ Tài chính và Chính sách Chăm sóc Sức khỏe Colorado 

Kate Harris
Phó Ủy viên trưởng, Chính sách Đời sống & Sức khỏe
Phòng bảo hiểm Colorado

Summer Gathercole
Quyền Phó Ủy viên
Cơ quan quản lý sức khỏe hành vi

Cơ hội tài trợ Diễn giả Chương trình sự kiện

Kiểm tra một tin nhắn từ nhà tài trợ hàng đầu của chúng tôi!

Một thông điệp từ các nhà tài trợ của chúng tôi